Klient indywidualny

Określenie wartości nieruchomości są wykonywane między innymi dla celów:

  • określenie wartości nieruchomości dla ustalenia wyjściowej ceny dla kupna-sprzedaży;
  • określenie wartości nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych;
  • określenie wartości  przedmiotu spadku lub darowizny dla ustalenia opłaty skarbowej lub podatku;
  • określenie wartości nieruchomości dla obliczenia wielkości nakładów poniesionych na nieruchomości;
  • określenie wartości drzewostanów dla określenia odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanów;
  • określenia wartości nieruchomości przy podziale majątkowym;
  • określenie wartości nieruchomości dla celów ubezpieczenia;
  • aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego;

     oraz inne cele dla potrzeb indywidualnych.

Nieruchomości zabudowane
Nieruchomości zabudowane

Wyceniamy nieruchomości gruntowe zabudowane : budynkami mieszkalnymi – jednorodzinne, w zabudowie bliźniaczej, szeregowej; budynkami użytkowymi – gospodarcze, handlowe, usługowe, garaże, magazynowe; budynkami komercyjnymi – hotele, pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe.

Nieruchomości niezabudowane
Nieruchomości niezabudowane

Określamy wartości nieruchomości niezabudowanych różnego rodzaju takie jak: rolne; leśne; budowlane; rekreacyjne; przemysłowe i inwestycyjne. Dla potrzeb: sprzedaży; zabezpieczenia wierzytelności bankowych; ustalenia wielkości podatku; podziału majątku; służebności gruntowych, przesyłu i […]

Nieruchomości przemysłowe
Nieruchomości przemysłowe

Określamy wartość nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych przeznaczonych na działalność produkcyjną, takie jak: hale przemysłowe; budynki magazynowe; budynki biurowe i biurowo-socjalne; place manewrowe; parkingi.

Ograniczone prawa rzeczowe
Ograniczone prawa rzeczowe

Zajmujemy się wyceną nieruchomości obciążonymi ograniczonymi prawami rzeczowymi takimi jak : spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, budynku mieszkalnego jednorodzinnego; służebności osobiste, gruntowe, przesyłu; użytkowanie; hipoteka.   O ograniczonych prawach rzeczowych mówi […]

Stacje benzynowe, hotele, restauracje, sale widowiskowe, kina , obiekty sportowo-rekreacyjne
Stacje benzynowe, hotele, restauracje, sale widowiskowe, kina , obiekty sportowo-rekreacyjne

Oszacujemy wartość rynkową nieruchomości w podejściu dochodowym takie jak: hotele; restauracje; sale widowiskowe; kina; obiekty sportowo-rekreacyjne; i inne o podobnym charakterze;  jako nieruchomości o szczególnym charakterze, które generują dochód z […]

Nieruchomości lokalowe
Nieruchomości lokalowe

Wyceniamy nieruchomości lokalowe.  Lokale użytkowe takie jak: biura, sklepy, lokale usługowe, gastronomiczne, komercyjne;  Lokale mieszkalne z prawem własności, spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu.

Grunty leśne, grunty rolne
Grunty leśne, grunty rolne

Określimy wartość rynkową  nieruchomości niezabudowanych do których należą: grunty leśne; grunty rolne. Dla celów: sprzedaży; odszkodowawczych; scalenia i wymiany gruntów; przeznaczonych na cele inwestycyjne;       i innych celów […]

Powierzchnie biurowe i sklepy
Powierzchnie biurowe i sklepy

Wyceniamy powierzchnie zajmowane pod działalność: biurową; sklepy – pojedyncze lokale jak również całe budynki;       uwzględniając ich szczególny charakter, położenie i przeznaczenie. Dla potrzeb: ustalenia wyjściowej ceny sprzedaży; […]

Domy mieszkalne wolnostojące, w zabudowie szeregowej, bliźniaczej, kamienice
Domy mieszkalne wolnostojące, w zabudowie szeregowej, bliźniaczej, kamienice

Określamy wartość rynkową  nieruchomości zabudowanymi  budynkami mieszkalnymi w zabudowie: wolnostojącej; szeregowej; bliźniaczej; budynki w zabudowie śródmiejskiej. Dla potrzeb: ustalenia kwoty wyjściowej do sprzedaży; dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych; postępowania spadkowego; […]

Hotele, Ośrodki wypoczynkowe, Pensjonaty
Hotele, Ośrodki wypoczynkowe, Pensjonaty

Wyceniamy nieruchomości  komercyjne takie jak: ośrodki wczasowe; pensjonaty; hotele; i inne o podobnym charakterze. Dla potrzeb: określenia wartości rynkowej dla celów sprzedaży; ustalenia wartości rynkowej do celów podatkowych; dla potrzeb […]