Nieruchomości zabudowane

Wyceniamy nieruchomości gruntowe zabudowane : budynkami mieszkalnymi – jednorodzinne, w zabudowie bliźniaczej, szeregowej; budynkami użytkowymi – gospodarcze, handlowe, usługowe, garaże, magazynowe; budynkami komercyjnymi – hotele, pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe.

14th listopad 2018

Zobacz więcej...

Nieruchomości niezabudowane

Określamy wartości nieruchomości niezabudowanych różnego rodzaju takie jak: rolne; leśne; budowlane; rekreacyjne; przemysłowe i inwestycyjne. Dla potrzeb: sprzedaży; zabezpieczenia wierzytelności bankowych; ustalenia wielkości podatku; podziału majątku; służebności gruntowych, przesyłu i […]

14th listopad 2018

Zobacz więcej...

Nieruchomości przemysłowe

Określamy wartość nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych przeznaczonych na działalność produkcyjną, takie jak: hale przemysłowe; budynki magazynowe; budynki biurowe i biurowo-socjalne; place manewrowe; parkingi.

14th listopad 2018

Zobacz więcej...

Ograniczone prawa rzeczowe

Zajmujemy się wyceną nieruchomości obciążonymi ograniczonymi prawami rzeczowymi takimi jak : spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, budynku mieszkalnego jednorodzinnego; służebności osobiste, gruntowe, przesyłu; użytkowanie; hipoteka.   O ograniczonych prawach rzeczowych mówi […]

14th listopad 2018

Zobacz więcej...

Stacje benzynowe, hotele, restauracje, sale widowiskowe, kina , obiekty sportowo-rekreacyjne

Oszacujemy wartość rynkową nieruchomości w podejściu dochodowym takie jak: hotele; restauracje; sale widowiskowe; kina; obiekty sportowo-rekreacyjne; i inne o podobnym charakterze;  jako nieruchomości o szczególnym charakterze, które generują dochód z […]

14th listopad 2018

Zobacz więcej...

Nieruchomości lokalowe

Wyceniamy nieruchomości lokalowe.  Lokale użytkowe takie jak: biura, sklepy, lokale usługowe, gastronomiczne, komercyjne;  Lokale mieszkalne z prawem własności, spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu.

14th listopad 2018

Zobacz więcej...

Grunty leśne, grunty rolne

Określimy wartość rynkową  nieruchomości niezabudowanych do których należą: grunty leśne; grunty rolne. Dla celów: sprzedaży; odszkodowawczych; scalenia i wymiany gruntów; przeznaczonych na cele inwestycyjne;       i innych celów […]

14th listopad 2018

Zobacz więcej...

Powierzchnie biurowe i sklepy

Wyceniamy powierzchnie zajmowane pod działalność: biurową; sklepy – pojedyncze lokale jak również całe budynki;       uwzględniając ich szczególny charakter, położenie i przeznaczenie. Dla potrzeb: ustalenia wyjściowej ceny sprzedaży; […]

14th listopad 2018

Zobacz więcej...

Domy mieszkalne wolnostojące, w zabudowie szeregowej, bliźniaczej, kamienice

Określamy wartość rynkową  nieruchomości zabudowanymi  budynkami mieszkalnymi w zabudowie: wolnostojącej; szeregowej; bliźniaczej; budynki w zabudowie śródmiejskiej. Dla potrzeb: ustalenia kwoty wyjściowej do sprzedaży; dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych; postępowania spadkowego; […]

14th listopad 2018

Zobacz więcej...

Hotele, Ośrodki wypoczynkowe, Pensjonaty

Wyceniamy nieruchomości  komercyjne takie jak: ośrodki wczasowe; pensjonaty; hotele; i inne o podobnym charakterze. Dla potrzeb: określenia wartości rynkowej dla celów sprzedaży; ustalenia wartości rynkowej do celów podatkowych; dla potrzeb […]

14th listopad 2018

Zobacz więcej...