Cennik i ramy czasowe wyceny nieruchomości

Termin dokonania oględzin nieruchomosci wycenianej i sporządzenia operatu szacunkowego jest ustalany indywidualnie z zamawiajacym.

Koszt wykonania operatu szacunkowego jest ustalany indywidualnie  i składa się kilka czynników:

  • cel i zakres wyceny;
  • dokumenty przedstawione przez klienta i koszty uzyskania pozostałych niezbędnych dokumentów do wyceny przez rzeczoznawcę majątkowego;
  • nakład pracy  rzeczoznawcy jakiego  wymaga prawidłowe przeprowadzenie procesu wyceny;
  • rodzaj, wielkość i charakter części składowych nieruchomości stanowiących przedmiot ustalenia wartości nieruchomości;
  • charakter i cechy szczególne nieruchomości;
  • innych kosztów jakie ponosi rzeczoznawca związanych z dojazdem, opłatami skarbowymi, podatkami itp.