Wycena nieruchomości na terenie województwa opolskiego i dolnośląskiego.

Firma ANNA  RZECZOZNAWCA  MAJĄTKOWY oferuje Państwu kompleksowe usługi w zakresie wyceny wszelkiego rodzaju  nieruchomości takich jak mieszkania, biura, domy jednorodzinne działki, lokale użytkowe, biur, powierzchnie komercyjne, grunty oraz innych nieruchomości.Cechuje Nas pełen profesjonalizm, do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie, tak jak każdy z Nas jest indywidualny.Wycena nieruchomości jest wykonywana do różnych potrzeb – począwszy od ustalenia wyjściowej ceny sprzedaży, poprzez cele podatkowe, wyceny przedsiębiorstw, wycena gruntów pod inwestycje deweloperskie i wiele innych.Każdą wycenę przeprowadzamy  z dbałością o pełne zadowolenie Klienta oraz terminowość naszych usług.

mgr inż. ANNA  NACKOWICZ-CIUĆKA – Rzeczoznawca Majątkowy

Jestem absolwentką Akademii Rolniczej we Wrocławiu – Wydziału Rolniczego.

Ukończyłam Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i   Geodezji w zakresie Wyceny Nieruchomości.

Posiadam uprawnienia zawodowe w zakresie Szacowania Nieruchomości nr 7323 nadane przez Ministra Inwestycji i Rozwoju.

.Anna rzeczoznawca majątkowy Głuchołazy świadectwo nadania uprawnień przez Ministra Inwestycji i rozwoju nr 7323 z dnia 29.06.2018

Jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości oddział w Opolu.

UBEZPIECZENIE

Posiadam zawarte z PZU S.A. obowiązkowe ubezpieczenie OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie czynności rzeczoznawstwa majątkowego  zawarte na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie czynności rzeczoznawstwa majątkowego.

” Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następujące czynności:

1. Określanie wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością.
2. Sporządzanie opracowań i ekspertyz, niestanowiących operatu szacunkowego, dotyczących:
rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku:

  • skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych
  • efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju
  • oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali
  • bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości
  • określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora
  • wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości
  • wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek, w rozumieniu ustawy o rachunkowości.”

SZKOLENIA ODBYTE W 2019 ROKU

  • Szkolenie zakończone egzaminem przed Związkiem Banków Polskich w Warszawie z zakresu : “Wycena nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych” – posiadam świadectwo nr 1156/2019, oraz jestem wpisana na Listę Bankową – WARSZAWA.
  • Szkolenie „Nowe regulacje prawne w zakresie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów”- KATOWICE.
  • Szkolenie ” Określenie treści i wartości wybranych ograniczonych praw rzeczowych”- OPOLE.

 

Certyfikaty  – Zaświadczenia – Świadectwa –  Uprawnienia