Nieruchomości zabudowane

Wyceniamy nieruchomości gruntowe zabudowane :

  • budynkami mieszkalnymi – jednorodzinne, w zabudowie bliźniaczej, szeregowej;
  • budynkami użytkowymi – gospodarcze, handlowe, usługowe, garaże, magazynowe;
  • budynkami komercyjnymi – hotele, pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe.

Dla potrzeb:

  • sprzedaży;
  • zabezpieczenia wierzytelności bankowych;
  • ustalenia wielkości podatku;
  • podziału majątku;
  • służebności gruntowych, przesyłu i innych.