Hotele, Ośrodki wypoczynkowe, Pensjonaty

Wyceniamy nieruchomości  komercyjne takie jak:

  • ośrodki wczasowe;
  • pensjonaty;
  • hotele;
  • i inne o podobnym charakterze.

Dla potrzeb:

  • określenia wartości rynkowej dla celów sprzedaży;
  • ustalenia wartości rynkowej do celów podatkowych;
  • dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych.

i innych indywidualnych celów określonych przez Zamawiającego.