Nieruchomości lokalowe

Wyceniamy nieruchomości lokalowe.

 Lokale użytkowe takie jak:

  • biura,

  • sklepy,

  • lokale usługowe, gastronomiczne, komercyjne; 

Lokale mieszkalne z prawem własności, spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu.