Nieruchomości niezabudowane

Określamy wartości nieruchomości niezabudowanych różnego rodzaju takie jak:

  • rolne;
  • leśne;
  • budowlane;
  • rekreacyjne;
  • przemysłowe i inwestycyjne.

Dla potrzeb:

  • sprzedaży;
  • zabezpieczenia wierzytelności bankowych;
  • ustalenia wielkości podatku;
  • podziału majątku;
  • służebności gruntowych, przesyłu i innych.