Powierzchnie biurowe i sklepy

Wyceniamy powierzchnie zajmowane pod działalność:

  • biurową;
  • sklepy – pojedyncze lokale jak również całe budynki;

      uwzględniając ich szczególny charakter, położenie i przeznaczenie.

Dla potrzeb:

  • ustalenia wyjściowej ceny sprzedaży;
  • zabezpieczenia wierzytelności bankowych z tytułu kredytu na cele inwestycyjne;
  • ustalenia wartości rynkowej dla potrzeb ustalenia podatku

i innych celów indywidualnych.