Nieruchomości przemysłowe

Określamy wartość nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych przeznaczonych na działalność produkcyjną, takie jak:

  • hale przemysłowe;
  • budynki magazynowe;
  • budynki biurowe i biurowo-socjalne;
  • place manewrowe;
  • parkingi.