Stacje benzynowe, hotele, restauracje, sale widowiskowe, kina , obiekty sportowo-rekreacyjne

Oszacujemy wartość rynkową nieruchomości w podejściu dochodowym takie jak:

  • hotele;
  • restauracje;
  • sale widowiskowe;
  • kina;
  • obiekty sportowo-rekreacyjne;
  • i inne o podobnym charakterze; 

jako nieruchomości o szczególnym charakterze, które generują dochód z działalności prowadzonej na nieruchomości.